content top

Linux sistemde log rotate

Büyük sistemlerde log dosyaları çok hızlı büyümektedir, bu sebepten dolayı dosyalar kullanışsız hale geliyorlar. Bu dosyaların boyutlarını kontrol etmek cron servisi her gün log dosyaların dönüşümünü yapan /etc/cron.daiyi/logrotate scriptini çalıştırmaktadır. Red Hat linux dağıtımında mevcut olan logrotate scripti şu şekildedir: #!/bin/sh /usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf Scriptte kullanılan...

Daha fazla

Linux altında yedekleme

Linux işletim sisteminde her işi konsoldan komutlarla yapılabildiğinden shell (kabuk) cok gelişmistir. Bu sebebten yedek alma işini teferruatlı bir şekilde yapmak mümkün. Asağıda küçük bir shell scripti var. vi /root/yedek.sh #!/bin/bash yedekdizin=/mnt/yedek/ #yedeklerin yazılacağı dizin dizin=/egemen #yedeklenecek dizin tarih=$(date +%d.%m.%Y-%H.%M) find $yedekdizin -type f -mtime +20 -exec rm -f -- {} \;#20...

Daha fazla

Rsync ile Yedekleme (Incremental Backup)

Yurt dışında bulunan bir sunucum var. Kullanılan alan hergün artmakta. Sunucu üzerinde yaşacak sorunda geriye dönüşte kayıbı en düşük seviyede tutmak için yedekleme ihtiyacı hasıl oldu. Türkiye’de bu sunucuya eş bir sunucu hazırladım. DNS kayıtlarınıda olabilecek felaket (disaster) durumunda buradan devam edilecek şekilde düzenledim. Yedekleme sistemin rsync ve ssh kullandım. Buradaki yapımız yedek sistem...

Daha fazla
content top